ProDeck terasų sistemos garantijos sąlygos

 1. Bendrovė „ProDeck Sp. z o.o.”, įsikūrusi Lenkijoje, Nepolomicėse, Fabryczna g. 6 (toliau: „Gamintojas”), yra kompozicinių lentų „ProDeck” gamintoja ir suteikia Produktų kokybės garantiją toliau išvardytomis sąlygomis.
 2. Garantija apima tik Produktuose atsirandančius defektus.
 3. Garantija taikoma tinkamai (laikantis montavimų instrukcijų) sumontuotiems ir tinkamai eksploatuojamiems Produktams, kurie visų pirma atitinka šias sąlygas:
 • Atsižvelgiant į konkrečios eksploatavimo vietos specifiką yra palikti atitinkami išilginiai ir skersiniai tarpai tarp sistemos elementų ir greta esančių objektų, tarp lentų ir aptvėrimo elementų yra palikti laisvi tarpai;
 • Sistema sumontuota ant stabilaus, suneveliuoto pagrindo, atramos taškai sumontuoti tokiu atstumu, kaip tai nurodyta montavimo instrukcijoje;
 • Lentų montavimui buvo naudojamos tik montavimo komplekte, kuris yra neatsiejama sistemos dalis, esantys tvirtinimo elementai;
 1. Gamintojas suteikia 2 metų garantiją terasinių lentų sistemoms „PREMIUM“, kuri apima:
 • Įtrūkimus (išskyrus įtrūkimus, atsiradusius dėl smūginės apkrovos);
 • deformacijas;
 • iškraipymus;
 • mechaninių savybių išsaugojimus,

Svarbu atkreipti Pirkėjo dėmesį į tai, kad kompozitinių gaminių eksploatacija yra labai panaši į natūralios medienos lentų, to priežastis yra jų sudėtyje esantis didelis medienos pluošto kiekis, tačiau tuo pačiu kompozitinės lentos yra žymiai atsparesnės išorinių veiksnių poveikiui.

 1. Gamintojas nesuteikia garantijos Produktų struktūriniams ir estetiniams pokyčiams ir Produktų geometrijos pokyčių, atsirandančių dėl netinkamo lentų išdėstymo, netinkamų tarpų tarp lentų, ar netinkamos karkasinės konstrukcijos.
 2. Produktų spalva ir paviršiaus tekstūra gali skirtis nuo pateiktų aprašyme ir pavyzdžiuose.
 3. Garantijos laikotarpis skaičiuojamas nuo „Prodeck“ produktų pirkimo dienos, nurodytos išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje.
 4. Teisės į garantiją suteikiamos tik tuo atveju, jei už Produktus, kuriems taikoma garantija, visiškai atsiskaityta, t. y. Pirkėjas sumokėjo pilną pirkimo kainą.
 5. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytus Produktus, kurie neatitinka užsakymo ar turi matomų defektų, bei pasinaudoti bet kuriomis kitomis šiose garantijos sąlygose numatytomis teisėmis, ypač nurodytomis 22 punkte, bet tai privalo padaryti tik iki Produktų montavimo pradžios ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pirkimo dienos. Grąžinami Produktai turi būti be naudojimo požymių.
 6. Per pirmąsias eksploatavimo savaites Produktai prisitaiko prie vietinio klimato sąlygų ir gali pakeisti spalvą, kol pasiekia stabilią būseną. Gamintojas nesuteikia garantijos pokyčiams, atsirandantiems dėl ankstesniame sakinyje nurodytų aplinkybių.
 7. Garantija neapima:
 • lokalius išvaizdos pokyčius, įskaitant spalvos atspalvio pokyčius, atsirandančius dėl produkto eksploatavimo – ypač tais atvejais, kai statinio elementai (terasai, tvorai, laiptams) vienu metu yra veikiami skirtingų išorinių sąlygų ir atmosferinių veiksnių;
 • fizinius pokyčius, atsirandančius dėl įprasto Produktų eksploatavimo;
 • mechaninius pažeidimus, atsirandančius dėl smūginės ar statinės apkrovos;
 • spalvų skirtumus tarp skirtingų gamybos partijų produktų;
 • Produktų matmenų skirtumus, kurie neviršija 1%;
 • neviršijantį 1% Produktų matmenų kintamumą, atsirandantį po Produktų sumontavimo dėl medžiagos išsiplėtimo bei aplinkos temperatūros pokyčio;
 • spalvos pakeitimus, atsirandančius dėl prisitaikymo prie vietinio klimato proceso ir senėjimo veiksnių įtakos;
 • lokalius spalvos išblukimus, atsirandančius dėl nešvarumų, ypač riebalų, šarmų, ėsdinančių tirpalų ir visų kitų priemonių, kurie negali turėti sąlyčio su Produktais, poveikio;
 • pažeidimus, fizinius ir spalvos pokyčius, atsirandančius dėl dangai ir priežiūrai naudojamų medžiagų (dažų, lakų, impregnantų, valymo priemonių ir kt.) kitokių, nei rekomenduoja Gamintojas;
 • Produktų defektus, atsiradusius dėl Produktų naudojimo kitokiu būdu, nei nurodo Gamintojas;
 • Produktų defektus, atsiradusius dėl Produktų montavimo kitokiu būdu, nei nurodė Gamintojas montavimo instrukcijoje;
 • pažeidimus, kuriuos sukėlė tiesioginis sąlytis su vandeniu ir kitais kintamos būsenos skysčiais;
 • pokyčius, atsirandančius dėl aplinkos veiksnių (oro ir vandens tarša, dumbliai, pelėsiai ir kt.);
 • pažeidimus, spalvos pokyčius, atsirandančius dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (netolygus dirvožemio nusėdimas, pagrindo poslinkis, ir kt.).
 1. Nustačius Produktų defektą, dėl jo reikėtų raštu kreiptis į Pardavėją ne vėliau kaip per 14 dienų nuo defekto atsiradimo dienos, kartu pateikiant Produkto pirkimo dokumento originalą, priešingu atveju garantinis reikalavimas nebus patenkintas.
 2. Pardavėjas, naudodamasis Gamintojo Garantijos prašymo forma, perduoda Pardavėjui Garantinę pretenziją, išsiųsdamas ją tradiciniu paštu Pardavėjo adresu arba el. paštu.
 3. Gamintojas, kaip garantas, per 14 dienų tinkamai išsprendžia pateiktą pretenziją. Baigęs garantinės pretenzijos nagrinėjimo proceso veiksmus (pvz., atlikus apžiūrą, laboratorinius tyrimus) ir pripažinęs pretenziją pagrįsta, Gamintojas per 21 dieną įvykdo savo įsipareigojimus Pirkėjui. Pretenzijos nagrinėjimo ir įsipareigojimų vykdymo terminas, pretenzijos pripažinimo pagrįsta atveju, pagrįstais atvejais gali būti pratęstas.
 4. Garantinių pretenzijų pagrįstumas gali būti tikrinamas Produktus apžiūrint jų montavimo vietoje, Šalių suderintu laiku. Gamintojas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas pateiktų papildomos informacijos dėl atsiradusio defekto, jei tai būtina siekiant įvertinti pateiktos pretenzijos pagrįstumą. Pirkėjui atsisakius leisti apžiūrėti Produktą jo montavimo vietoje arba atsisakius pateikti papildomos informacijos dėl atsiradusio defekto, kai tai būtina siekiant įvertinti pateiktos pretenzijos pagrįstumą, garantinė pretenzija nebus patenkinta. Gamintojas taip pat turi teisę reikalauti iš subjekto, kuris teikia pretenziją dėl Produktų defektų, pateikti spausdintos ar elektroninės formos nuotraukas, kuriose atvaizduoti Produktų pažeidimai, nurodyti teikiamoje garantinėje pretenzijoje.
 5. Asmuo, teikiantis pretenziją dėl Produktų defektų, privalo palikti Produktus tokios būklės, kokios jie buvo defekto nustatymo metu, kol Gamintojas ar kitas nurodytas asmuo, atliks Produktų montavimo vietos apžiūrą, priešingu atveju garantija nebus taikoma. Gamintojas, kaip garantas, turi teisę įvertinti defektus ir juos kvalifikuoti.
 6. Nepatenkinus garantinę pretenziją, Pirkėjas padengia išlaidas, susijusias su pretenzijos nagrinėjimu.
 7. Garantinės pretenzijos patenkinimo atveju, gamintojas pristatys Pirkėjui Produktą be defektų arba, jei neįmanomą pristatyti tokį pat Produktą bet be defektų, pristatys analogiškas savybes turintį pakaitinį Produktą.
 8. Jei defekto pašalinti yra neįmanoma arba jo pašalinimas pareikalaus per didelių išlaidų, Gamintojas gali pasiūlyti sumažinti Prekės kainą ar grąžinti pinigus.
 9. Garantija neapima jokių papildomų Pirkėjo patirtų papildomų išlaidų (montavimas, demontavimas ir kt.), išskyrus Produktų gabenimą.
 10. Garantijos apsauga galioja Europos Sąjungos teritorijoje.
 11. Produktų garantijų sąlygų nuostatos įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais.
 12. Ši garantija neatmeta, neapriboja ir nesustabdo Pirkėjo teisių, kylančių iš teisės aktais nustatytos garantijos, taikomos parduotoms prekėms.
 13. Pardavėjo svetainėje pateikiamos montavimo instrukcijos yra neatskiriama šių garantijos sąlygų dalis.

Garantijos sąlygos galioja visai „ProDeck“ produkcijai, įsigytai Lietuvos teritorijoje nuo 2021-04-05.

Meniu